LOGO E-DEFTER

e-Defter Nedir?

Gelir idaresi Baskanlığının 24.02.2011 tarihinde yayınladığı, Elektronik Defter Genel Tebliği’ne göre e-Defter: “Vergi Usul Kanununa
ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayltlar
bütünüdür.”

E-Defter Avantajları

Elektronik defter tutulması, onaylanması ve saklanmasında kullanılabilecek ilk onaylı yazılımlardan olan Logo e-Defter Çözümüyle,
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik olarak tutulmasına izin verilen Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgeleri, yine Gelir
İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği standartlarda kolayca hazırlanabilir ve hazırlanan defterlerin ilgili berat dosyalarının elektronik
olarak GlB’e gönderilmesi sağlanır.

 •  Maximum 200 MB’lık birden fazla dosyanın aynı anda oluşması ve paketlenmesi
 •  Hatalı veri oluşumunun şematron kontrolleri ile engellenmesi
 •  Hızlı implementasyon süreci
 •  Web servis aracılığı ile güncel olmayan uygulamaya giriş yapılmasının
  engellenmesi, böylelikle yanlış berat yüklenmesinin önüne geçilmesi
 • Standart raporlar
 • İç denetim ve hesap verebilirlik
 • Baskı, kağıt ve kartuş tasarrufu
 • e-kayıtların orijinal biçimi ile geleceğe taşınması
 • Arşivleme tasarrufu 0 Kayıt değiştirilemezliği ve güvenliği
 • İş gücü ve zaman tasarrufu
 • Hızlı ve uzaktan erişim imkanı
 • Onay maliyetlerinde azalma
 • e-Denetim için uygun altyapıyı oluşturmak
 • Denetim ve yönetim faaliyetlerinde hız ve etkinlik
 • Uluslararası ve uzaktan denetimin kapısını aralamak
logo-e-defter-1

Detaylı Bilgi Almak Ve Demo Talep Etmek İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

  e-Defter uygulaması, Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerinin, belirlenen standartlara uygun şekilde dijital ortamda hazırlanarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na kolay ve hızlı bir şekilde gönderilmesini sağlıyor.

  Maliyet ve iş gücü tasarrufu

  Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir’in e-Defter ile hazırlanması sayesinde bu belgelerin basımı, noter onayı, kâğıt, kartuş gibi operasyonel maliyetlerden ve hazırlık ya da arşivleme gibi zahmetli işlemlerden kaynaklı iş yükünden tasarruf edilebiliyor.

  Kullanıcı profili

  Bilanço esasına göre defter tutan gerçek ve tüzel kişiler e-Defter uygulamasından yararlanabiliyor.