LOGO E-ARŞİV

e-Arşiv uygulaması, e-Fatura kapsamında olan ya da olmayan işletmelere ve nihai tüketicilere e-Fatura düzenlenmesini, faturanın ikinci nüshasının elektronik olarak korunmasını ve ibraz edilmesini sağlıyor.

Mevzuata uyumluluk

e-Arşiv uygulamasıyla faturalar, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenleniyor ve ikinci nüshalar da elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebiliyor.

Yasal zorunluluk

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükelleflerin yasa gereği e-Arşiv uygulamasına geçmesi gerekiyor.

Daha yüksek hız, daha düşük maliyet

e-Arşiv uygulamasından yararlanan işletmeler iş süreçlerinde hız ve verimlilik artışı elde ediyor. Ayrıca kağıt faturaların basımı, hazırlanması, dağıtımı ve arşivlenmesi gibi işlemlerden kaynaklanan maliyetler de ortadan kalkıyor.

Logo E-Arşiv Avantajları

e-Arşiv uygulamasına geçen firmalar, tüm faturalarını elektronik ortamda oluşturup kanuni süresi boyunca yine elektronik ortamda saklayabilirler. Müşterilerinin e-Fatura mükellefi veya nihai tüketici olması halinde, faturaları elektronik ortamda gönderebilirler. Çok sayıda fatura gönderen firmalar için zaman, iş gücü, dağıtım ve arşivlemede büyük tasarruf sağlanırken fatura gönderim maliyeti ortadan kaldırılabilir.

  • Kolay ve hızlı entegrasyon
  • Yüksek hızda fatura işleme ve gönderme
  • Kağıt tasarrufu, doğaya dost uygulama
  • Fiziksel arşivleme maliyetlerinin ortadan kaldırılması
  • Geriye dönük fatura sorgulama süreçlerinin kolaylaşması
  • Gelen/Giden fatura kaybının önlenmesi

e-Arşiv Nedir?

e-Arşiv Faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan
faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde bulunan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi,
ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır. e-Fatura kapsamı dışında
kalan firma ve tüketicilere kesilen faturaların da elektronik ortamda düzenlenmelerine, ikinci nüshasının elektronik olarak
muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlamaktadır.

logo-e-arsiv-1

Detaylı Bilgi Almak Ve Demo Talep Etmek İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.