Hangi Logo Programını Seçmeliyim?

İşletme sahibi olarak ticari bir yazılım kullanma kararı aldınız ya da mevcut yazılımınızı değiştirmeye karar verdiniz, alanında en iyisi ve pazarın hâkimi olan LOGO ürünlerinden birini satın alma konusunda da kendinizden eminsiniz ancak sizin için LOGO’da bulunan hangi ürünü seçmek en doğru tercih olacaktır? İşte tam da bu noktada seçim yapılırken çok iyi düşünülmesi gerekmektedir. Sonuç olarak bir yatırım yapılacak ve fayda ile maliyet analizleri de göz önüne alınarak uygun değerde doğru bir tercihin yapılmasına dair ipuçları bu yazıda sizlere ışık tutacaktır.

LOGO’ya ait bazı ürünler fonksiyonlarına göre ayrılabilmektedir. Bunlardan bazı programlar; START, eski haliyle GO Plus olarak bilinen GO3, Tiger 3 namı diğer Tiger Plus, Tiger 3 Enterprise’dır. Aşağıda özelliklerine göre hangi ürün nerede kullanılır detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

1.Genel Muhasebe: Şirketteki resmi muhasebe işleri şirketin içinde mi tutulmaktadır yoksa dışarıdan bir mali müşavir aracılığıyla mı resmi defterlerin takibi yapılmaktadır? Eğer sadece ön muhasebe işlemleri için kullanılacak bir programa ihtiyaç duyuluyorsa START, resmi muhasebe işlemleri için bir program aranıyorsa da GO ile Tiger serileri yapılacak en doğru tercihlerdir. Yani genel muhasebe işlemleri yapılacaksa START ürününü elemekte fayda vardır.

2.Kullanıcı Sayısı: Program kaç kişi tarafından kullanılacak? START programı sadece tek bir kişi tarafından kullanılabilirken GO programı en az 3 en çok 15 kullanıcı tarafından kullanılabilmekte, Tiger programı ise en az 3 en fazla 50 kullanıcı tarafından kullanılabilmektedir. Tiger3 Enterprise ise sınırsız kullanıcı imkanı sunmaktadır.

3.Üretim: İşletmede üretim yapılmakta mı? Yapılmaktaysa reçeteye bağlı olarak basit üretim iş görmekte mi? Yani reçete tanımlaması sonrasında hammaddenin sarf olması ve mamul üretilmesi mantığı şirket için yeterli olmakta mı? Yoksa aşama aşama üretim takibi adı verilen üretim safhalarının tümü, maliyet muhasebesi, planlama, yarı mamul kontrolü ve işçilik takibi sayesinde birlikte yürütülen ileri seviyedeki üretim mi şirket için en uygun olanı?

LOGO Go 3 programında üretim özelliği yer almazken Tiger 3 yani diğer adıyla Tiger Plus programında reçeteli basit üretim özelliği bulunmaktadır. Aranılan özellik eğer reçeteye bağlı olarak sarf ile üretim fişlerinin oluşturulmadıysa Tiger 3 programı yeterli olmaktadır. Tiger 3 Enterprise programı ise üretimle alakalı bütün aşamaların takip edilmesine olanak sağlayan gerçek anlamdaki bir ERP’dir. Eğer ki işletmede Enterprise serisi iş akışına göre en uygun programsa, bundan sonraki ilk aşama işletmedeki kadronun bu yapıyı yürütebilecek kapasitesinin olup olmadığının sorgulanması olmalıdır. Çünkü ileri seviyedeki üretim yalnızca muhasebeciler tarafından yürütülebilecek bir konu değildir. Muhasebecilerin yanında üretim müdürleri ve şefleri, planlama, kalite kontrol, satın alma ve maliyet muhasebesi gibi bölümler de sürecin içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle bütün bu aşamalar için gereken sayıda personelin yer alması gerekmektedir.

4.Talep: Burada sorulması gereken soru; ticari yazılım içerisinde talep yönetimi kullanılacak mı? Yani kullanıcının bir tanesi bir bölüm için hizmet ya da ürün talep eder, satın alan kişi de bu talebi değerlendirip teklif toplayarak sipariş oluşturur… gibi bir iş akışı olan şirket; bu durumu program üzerinden takip etmek istiyorsa GO ile Tiger programlarında yer alan talep yönetiminin standart olduğunu bilmelidir. Ama START programında bu özellik bulunmamaktadır.

5.Proje: bir örnek vermek gerekirse; şirket inşaat işi ile ilgilenmekte ve İstanbul, İzmir ile Ankara gibi 3 farklı yerleşim yerinde şantiyeleri bulunmakta. Bu durumda şirket her projenin kar ve zararını ya da ödemelerini veyahut da bilançosunu ayrı bir şekilde takip edecek bir proje yönetim sistemi istiyorsa Tiger programı tam da bu iş için biçilmiş kaftan. Çünkü START ve Go programlarının içinde proje kısmı bulunmamaktadır.

6.Raporlama Dövizi: bilindiği üzere yapılan işlemde döviz cinsi her ne olursa olsun yasal mevzuat gereği Türk Lirası’na çevrilmek zorundadır. Bazı durumlarda işletmelere göre Türk Lirası raporlama yeterli olmayabilmektedir. Euro ya da USD gibi farklı para birimlerine kıyasla tüm raporlama sistemi kurulmak istenebilir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalındığı zaman raporlama dövizi denilen kavram ile karşılaşılmaktadır ve bu özellik de Tiger programları içinde yer almaktadır. Yani bir örnekle açıklamak gerekirse; Euro para biriminde bir çek alınmışsa program bunu otomatik olarak Türk Lirası’na çevirmektedir. Ancak ayrıca belirlenen bir raporlama dövizi bulunmaktaysa (USD gibi), program aynı zamanda bu işlemi USD’ye de çevirmektedir. Raporlama dövizi özelliği şirket için olmazsa olmaz bir nitelik taşıyorsa Tiger 3’e hoş geldin diyerek GO ile vedalaşma zamanı gelmiş demektir.

7.Bütünleştirme (Entegrasyon): varsayalım ki işletme içinde ticari yazılımın yanı sıra kullanılacak bir e-ticaret sitesi var ve bu LOGO programı ile bütünleştirilmek isteniyor. Ve yahut da Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), özel üretim yazılımları gibi özel bir yazılım kullanılıyor ve bunun da aynı şekilde LOGO programı ile bütünleştirilmesi olmazsa olmazlar arasında yer alıyor.

Yukarıda belirtilen bir durum söz konusuysa hem Tiger 3 hem de GO 3 ile bu bütünleştirmenin tamamlanması mümkündür. Burada bilinmesi gereken nokta GO 3 ile yapılmış bütünleştirmeler büyük bir oranla manuel müdahaleler gerektirebilir. Tiger programında ise bütünleştirme işlemi için özel kullanılan dll’ler yer almaktadır. Bu nedenle bütünleştirmeler daha verimli, uyumlu ve hızlı olarak gerçekleştirilmektedir.

8.Ek modülleri: GO programı içerisinde teklif yönetimi, dış ticaret gibi kimi modüller yer almamaktadır. Bu sebepten ötürü şirkette özellikle ithalat ve ihracat modülleri mutlaka bulunması gerekiyorsa Tiger seçilmelidir.

9.E-fatura ve E-defter: Tiger ve GO serilerinin içinde  E-devlet fonksiyonları kullanılabilir haldeyken START programı bu özelliği desteklememektedir.

10.Yabancı dil desteği: GO programı sadece Türkçe iken Tiger programı, İngilizce dilini standart olarak desteklemesinin yanında Almanca, Fransızca ve Arapça gibi farklı diğer dilleri de dil paketi satın alma özelliği ile desteklemektedir.

Tüm programlar göz önüne alındığında sonuç olarak;

  • Eğer şirket için tek kullanıcı olması ve basit ön muhasebe işlemlerinin yapılması yeterliyse lafın özü fatura kesimi ile cari ve stok takibi yapılmasından başka bir işleme ihtiyaç duyulmuyorsa START programı tercih edilebilir.
  • Proje yönetimi, Üretim, Raporlama dövizi, ileri seviye bütünleşme ve Yabancı dil desteği gibi konular şirket için pek bir şey ifade etmemekteyse ve kullanıcı sayısı 15’den fazla değilse GO 3’ü tercih etmek doğru olacaktır. Çünkü bu türdeki şirketler genel olarak büyük oranda al-sat yapanlar ya da proje takibi olmayan ve hizmet işiyle meşgul olan işletmelerdir.
  • Birden çok proje varsa ve bunların her birinin bilançoları ve karlılıkları takip edilmekte ise, bunların yanı sıra Raporlama Dövizi kesinlikle olması gereken bir özellik ise Tiger 3’ün seçilmesi şirket için en doğru tercih olacaktır.
    • Bunun haricinde üretim yapan bir işletme söz konusuysa ve reçeteli basit bir üretim şirket için yeterli ise Tiger 3 yine seçilebilir. Ancak aşama aşama giden ileri düzeyde bir üretim kullanılacaksa bu durumda Tiger 3 Enterprise’ın tercih edilmesi en doğrusu olacaktır.

Unutulmamalıdır ki bütün yazılım sistemleri bir ekip elinde hayat bulmaktadır. Bir işe ister bir milyon dolarlık bir yatırım yapılsın ister bin liralık bir yatırım yapılsın. Eğer ticari yazılım projesi, öncesinde artı ve eksisi ile iyi olarak kurgulanmazsa ya da programı kullanacak iyi bir ekip yoksa veyahut da öyle bir ekip oluşturulamayacaksa, bunların yanında bu işte yol gösterebilecek bir danışman bulunmuyorsa yapılan yatırım pahalı muhasebe programının daha da ötesine geçmeyecektir.

Logo J-HR programı – İnsan Kaynakları Yönetimi

Yukarıda bahsi geçen programların haricinde web tabanlı yapısı ile insan kaynakları sürecine her yerden her zaman ulaşmak isteyenler için LOGO yeni nesil bir insan kaynakları yönetim çözümü olan Logo j-HR‘yi sunmaktadır. Zamana ve mekâna bağlı kalmadan çalışma olanağı tanıyan Logo j-HR programı, insan kaynakları ekibi ve yöneticilerine ihtiyaçları olan hız ve esnekliği kazandırmaktadır. Özel onay mekanizması, LOGO markasına ait ya da bağımsız çözümleri sayesinde bütünleştirme olanağı ve yasal mevzuata tam uyum gösteren özelliği ile Logo j-HR programı, insan kaynakları alanında yeni nesil yönetimin vazgeçilmez bir parçası olmaktadır.

İnsan kaynaklarının doğru olarak yönetilmesi, şirketteki iş sürecine farklı bir boyut kazandırma, finansal sonuçlar ve şirketin genel performansı üstünde doğrudan bir etki yapmaktadır. Bu sebepten ötürü de bir işletmede en değerli varlık olan insan kaynakları yönetimi içinde yer alan bütün süreçlerin güvenilir, etkili, hızlı, şeffaf ve esnek yapıda bulunması büyük önem teşkil etmektedir.

Web tabanı destekli yapısı sayesinde insan kaynakları yönetiminde zaman ve mekândan bağımsız şekilde bir işleyiş sunan Logo j-HR programı, personel yönetiminden ücret yönetimine, eğitim yönetiminden öneri sistemlerine ve bordro işlemlerine kadar daha pek çok özelliği sayesinde insan kaynakları süreçlerinin en verimli şekilde yönetilmesini sağlamaktadır.

Bunun yanında Logo j-HR programı bünyesinde yer alan çalışan ile yönetici portalları kısmı da iş süreçlerini kısaltma ile birlikte verimliliği de artırmaktadır. Ayrıca Logo j-HR, eLogo imzalı İSG çözümleri ve yine Logo imzası taşıyan j-Platform ERP ile de tam bütünleşik şekilde çalışmaktadır. Bu bütünleşme sonucu olarak da Logo j-HR programında yer alan veriler gerek İSG gerekse de ERP çözümlerine direkt bir şekilde aktarılabilmektedir.

İnsan kaynaklarını etkili ve doğru olarak yönetmedeki sır; organizasyonun yapısını çok iyi bilmekten ve iyi şekilde yönetmekten geçmektedir. Bu ihtiyacın farkında olan Logo j-HR programı, kapsamlı Organizasyon Yönetimi modülüyle şirketin genelinde yer alan insan kaynaklarını baştan uca kadar tanımlama ve yönetme hizmeti sağlamaktadır.

Kullanım kolaylığı sunan sürükle ve bırak yöntemi sayesinde, şirketteki organizasyon şemaları kolay bir biçimde şekillendirilebilmektedir. Oluşturulan şemalar, tercihler doğrultusunda yatay ya da dikey olarak düzenlenebilmektedir. Bu düzenleme gerçekleştirilirken de yapılan bütün değişiklikler, istenildiği takdirde geri alınabilmektedir.

Logo j-HR programı Organizasyon Yönetimi modülüyle İnsan Kaynaklarını baştan Uca Tanımlayın ve Yönetin

Logo j-HR programı Organizasyon Yönetimi modülüyle şemaların görüntülenmesi hususunda da son derece kullanıcı dostu olan bir yapı sunmaktadır. Şema üstünde görüntünün yakınlaştırılıp uzaklaştırılması (yani zoom in ve zoom out) mümkün olmaktadır. Ayrıca ekrandaki imleç yani cursor şemada herhangi bir pozisyon üstüne getirildiğinde pozisyona ait olan ayrıntılar görüntülenmektedir. Böylelikle de o pozisyona ait olan bilgiler herhangi bir sayfaya girmeye ihtiyaç duyulmaksızın ekrana gelmektedir.

Belli bir kişi ya da pozisyon ile ilgili bilgilere ihtiyaç duyulduğu takdirde yine organizasyon şeması modülünden arama yapılabilmektedir. Çalışan yöneticisi, idari yönetici ve vekâlet eden çalışanların bilgileri de organizasyon şeması üstünden görüntülenebilmektedir. Bununla birlikte kriterlere göre oluşturulan şemalar Visio’ya aktarılarak PDF veya SVG formatında çıktı alınabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir