E-DEFTER SAKLAMA ZORUNLULUĞU

Vergi Usul Kanununun defter ve belge saklama ve ibraz sorumluluğu olduğu gibi e-defter saklama zorunluluğu da vardır ve diğer e-belgeler için de geçerlidir.

Defterlerin ve belgelerin muhafaza ve ibraz sorumluluğuna ilişkin olarak Vergi Usul Kanununda düzenlemeden bahsedilir. Vergi Usul Kanununun 253 üncü maddesinde, Vergi Usul Kanununa göre defter tutmak sorumluluğu altında olanların, tuttukları defterlerle Kanunun üçüncü bölümünde yazılı vesikaları, alakalı bulundukları seneyi takip eden takvim yılından başlamak sureti ile 5 yıl süre ile saklamaya  mecburdur oldukları hüküm altına alınmıştır.  Özel hesap dönemine tabi yükümlülerin defter ve belgeleri saklama süreleri, özel hesap döneminin sona erdiği takvim yılını izleyen yılda dahil olmak üzere beş yıldır. Vergi Usul Kanununun 256 ncı maddesine göre ise yükümlüler, saklama yükümlüğü altında olan defter ve belgeleri ilgili makam ve memurların talebi üzerine gösterme ve inceleme için sunmak zorundadırlar.

E-defterler ve diğer belgelerin saklanmasında ortam ve şeklindeki farklılıklar söz konusu olmaktadır.

E-defterler, talep edildiğinde ibraz edilerek, ilgili olduğu beratlar ile birlikte saklanmak zorundadır.

E-Defter Beratı:

Elektronik platformda hazırlanan defterlere ilişkin olarak, Başkanlık tarafından belirlenen ölçülere uygun bilgileri barındıran ve Başkanlık Mali Mühürü ile tasdik edilmiş dosyadır. E-Defterler ile beratlarının veri tamamiyetinin elde edilmesi ile kaynağının yalanlanabilir olmayışı, güvenli e-imza veya mali mühür ile güvence altına alındığı için e-defterler kağıt olarak saklanmayacaktır.

Defterlerini elektronik platformda tutanlar, e-defterlerini ve ilgili beratlarını vergi kanunları, Türk Ticaret Kanunu ve diğer tertiplemelerde yer alan süreler içinde elektronik, manyetik veya optik platformlarda saklama ve istenildiğinde elektronik, manyetik ve optik vesaitler vasıtasıyla tamam ve okunabilir şekilde ibraz etmekle sorumludur.

Saklama ve ibraz sorumluluğu, e-defterlerin ve beratların doğruluğuna, eksiksizliğine ve mutlaklığına ilişkin olan her çeşit elektronik kayıt ve data (e-imza ve mali mühür değerleri içerisinde olmak üzere), veri tabanı dosyası, muhafaza ortamı ile tasdikleme ve görüntüleme araçlarının hepsini ihtiva etmekte olup, e-defterler istenildiğinde kolaylıkla ulaşabilmeyi, anlaşılabilir ve bütün bir şekilde görüntüleyebilmeyi ve okunabilir kağıt baskılarını yapabilmeyi temin edebilecek şekilde yerine getirilmelidir.

E-defterler ve beratların e-defter izni verilmiş olanların kendi bilgi işlem sistemlerinde saklanması zorunludur. Üçüncü kişiler gözetiminde veya yurtdışında saklama işlemi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafı için bir anlam veya hüküm ifade etmez. Muhafaza yükümlülüğü Türkiye Cumhuriyeti Sınırları içinde veya Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının kapsam dahilinde olduğu yerde yerine getirilmesi mecburidir.

Logo E-Defter

logo-netsis-e-logo-e-defterLogo E-Defter uygulaması tüm bu e-defter süreçlerini kolaylaştırıyor ve hızlandırıyor. Logo arayüzü sayesinde e defter işlemlerinizi hızlı bir şekilde halledebiliyorsunuz.

Logo, kullandığı uluslararası standartlarda düzenlenmiş XBRL teknolojisi ile raporlama işlemlerinde büyük kolaylıklar sağlıyor. Güvenli kayıt ve kolay entegrasyon özellikleri ihtiyacınız olan temel bileşenler olup zamandan ve mekandan bağımsız şekilde erişilebilen e-Defter uygulamasıyla her an her yerden işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz.

Burada dikkat edilmesi gereken husus Logo E-Defter ile e-Defter saklama zorunluluğu işlemlerinin bira kaç tıkla hallediliyor olmasıdır. Logo e-Defter uygulamasıyla sisteme e-Defterinizi kolaylıkla yükleyebilir ve güvenli kayıt rahatlığıyla işinize bakabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir